ניתן להשאיר הנחיות ברורות לגבי השארת המשלוח, למשל, שכנים שנמצאים בבית, במרפסת או בפתח הדלת וכד`.